Kontakt


Máte problém so zariadením?
Prejdite na stránku podpory - kliknite na >>
TECHNICKÁ PODPORA

Ďakujeme! Váš príspevok bol prijatý!
Ups! Pri odosielaní formulára sa niečo pokazilo.
Ďakujeme! Váš príspevok bol prijatý!
Ups! Pri odosielaní formulára sa niečo pokazilo.

‍Informácie ospracúvaní osobných údajov
‍Prevádzkovateľom
osobných údajov poskytnutých prostredníctvom tohto formulára je spoločnosť MODECOM Europe, s.r.o., so sídlom v Žiline, Vojtecha Tvrdého 17, Žilina 010 01, Slovensko, DIČ (NIP): 2120985240, IČO (REGON): 52306801 (ďalej len "MODECOM/Správca").

Vo veciach týkajúcich sa ochrany osobných údajov sa môžete obrátiť na Správcu prostredníctvom:
- e-mail: dane.osobowe@modecom.eu,
- poštou, na adresu MODECOM Europe, s.r.o., Vojtecha Tvrdého 17, Žilina 010 01, Slovensko, s označením "Ochrana osobných údajov".

Vaše údaje môžu byť spracúvané na:

- pošlite odpoveď na otázku na uvedenú e-mailovú adresu,

- na monitorovanie návštev webovej stránky a zhromažďovanie štatistík návštevnosti.

Vaše údaje budú spracovávať naši zamestnanci. Niektoré údaje (napríklad vaša IP adresa) sa môžu prenášať aj do spoločnosti Google Ireland Limited, pretože používame nástroje, ako sú Google reCAPTCHA a Google Analytics.

Vaše údaje budeme uchovávať po dobu potrebnú na zodpovedanie vašej otázky.

Informujeme vás, že máte právo na prístup k vašim osobným údajom spracúvaným spoločnosťou MODECOM, na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, na vznesenie námietky proti spracúvaniu a na prenosnosť údajov. Máte tiež právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov. Odvolanie súhlasu môže zabrániť tomu, aby náš tím podpory vybavil vašu žiadosť.

Máte právo kedykoľvek podať sťažnosť dozornému orgánu.

Požadujeme vaše osobné údaje (meno, e-mailovú adresu), pretože sú potrebné na zodpovedanie vašej otázky. Ich neposkytnutie alebo poskytnutie nepravdivých údajov nám zabráni odpovedať.

Ďakujeme! Váš príspevok bol prijatý!
Ups! Pri odosielaní formulára sa niečo pokazilo.